Polina Solotowizki

On stage

acting and performing

The way back home
an essay on belonging
by Lola Arias


HKB 2022

Olivier Joël Günter, Lea Maline Hiller, Kuan-Hsuan Lee, Tejus Menon, Vita Malahova, Polina Solotowizki, Polina Ternovskykh
Youtube / police station
by Grigory Dobrygin

Praktika 2018

Ilya Nikulin, Denis Paramonov, Vera Kolesnikova, Maria Tukhar, Elizaveta Yankovskaya, Natalia Sapozhnikova, Polina Solotowizki, Evgeniy Zasetskiy

Youtube / police station
by Grigory Dobrygin

Praktika 2018

Ilya Nikulin, Denis Paramonov, Vera Kolesnikova, Maria Tukhar, Elizaveta Yankovskaya, Natalia Sapozhnikova, Polina Solotowizki, Evgeniy Zasetskiy

Hypnos
by Oleg Glushkov

Praktika 2019

Ivan Borisov, Natalia Shurganova, Ilya Nikulin, Dina Gubaidullina, Maria Tukhar, Elizaveta Yankovskaya, Natalia Sapozhnikova, Vera Kolesnikova, Polina Solotowizki, Musia Totibadze, Vlad Tashbulatov, Gleb Merkulov, Daria Konyzheva, Kirill Korneychook, Peter Alekseenko, Evgeniy Zasetskiy